AKILCI-İLAÇ TEDAVİSİ VE PSİKOTERAPİ

 **     İki haftalık bir dönem sırasında, daha önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olması ile birlikte; semptomlardan en az birinin ya (1) depresif duygudurum ya da (2) ilgi kaybı ya da artık zevk alamama, olması;

* Hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren, tüm etkinliklere karşı ya da bu etkinliklerin çoğuna karşı ilgide belirgin azalma ya da artık bunlardan eskisi gibi zevk alamıyor olma

*   Hemen her gün, insomniya (uykusuzluk) ya da hipersomniyanın (aşırı uyku) olması

*   Hemen her gün, psikomotor ajitasyon ya da retardasyonun olması

*   Hemen her gün yorgunluk-bitkinlik ya da enerji kaybının olması

*   Hemen her gün değersizlik, aşırı ya da uygun olmayan suçluluk duygularının  olması(sadece hasta olmaktan ötürü kendini kınama ya da suçluluk duyma olarak değil)

*   Hemen her gün, düşünme ya da düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma ya da kararsızlık

*   Yineleyen ölüm düşünceleri, bir tasarı kurmaksızın yineleyen intihar etme düşünceleri, intihar girişimi ya da intihar etmek üzere özgül bir tasarının olması

majör depresyon
bipolar bozukluk
panik atak
sınav anksiyetesi
sosyal fobi
yaygın anksiyete
obsesif kompülsif
psikotik bozukluklar
erişkin DEHB
cinsel sorunlar
AnasayfaHakkımızdaRuhsal SorunlarTedavilerBize Ulaşın
Bütün Hakları Saklıdır