AKILCI-İLAÇ TEDAVİSİ VE PSİKOTERAPİ

*  Obsesyonlar

  • İstenmeden gelen ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, düşlemler

  • Düşünceler, dürtüler ya da düşlemler ile sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir

  • Kişi, bu düşünceleri, dürtüleri ya da düşlemlerine önem vermemeyi ya da bunları baskılamaya çalışır

*  Kompulsiyonlar

  • Kişinin obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (örn., el yıkama, düzene koyma, kontrol etme)

  • Davranışlar ya da zihinsel eylemler, sıkıntıdan kurtulmaya ya da varolan sıkıntıyı azaltmaya ya da korku yaratan olay ya da durumdan korunmaya yöneliktir

  •  Bu davranışlar korunulması tasarlanan şeylerle gerçekçi bir biçimde ilişkili değildir

majör depresyon
bipolar bozukluk
panik atak
sınav anksiyetesi
sosyal fobi
yaygın anksiyete
obsesif kompülsif
psikotik bozukluklar
erişkin DEHB
cinsel sorunlar
AnasayfaHakkımızdaRuhsal SorunlarTedavilerBize Ulaşın
Bütün Hakları Saklıdır